#REGULATION

Gérard Fischer
Owner, Fischer Horizon Ltd.

Gérard Fischer Owner, Fischer Horizon Ltd. Websi [...]

By | 13 November 2015|Categories: Mentors|Tags: , , , , , , , , , , , |Comments Off on Gérard Fischer
Owner, Fischer Horizon Ltd.

Susanne Chishti
CEO & Founder, FINTECH Circle

Susanne Chishti CEO & Founder, FINTECH Circle [...]

Marc P. Bernegger
Serial entrepreneur & fintech investor

Marc P. Bernegger Serial web entrepreneur and fin [...]